• +48 22 390 90 74
  • biuro@colver.pl
  • Pon-Pt: 8:00 - 16:00

ZAPRAWY SZYBKOWIĄŻĄCE COLVER

Zaprawy naprawczo-montażowe, jednokomponentowe, o bardzo krótkim i krótkim czasie obróbki i wiązania, zalewowe i tiksotropowe, typu PCC/SPCC, klasy R4. Wyroby na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, polimerów i dodatków modyfikujących. Zawierają zbrojenie w postaci włókien syntetycznych.

Zastosowanie:

  • regulacja wysokości oraz prace związane z wymianą pierścieni włazów kanałowych i elementów studzienek kanalizacyjnych oraz kołnierzy wpustów deszczowych
  • do prac montażowych samopoziomujących się włazów kanałowych
  • do prac remontowych urządzeń odwodnienia ulicznego w trybie awaryjnym i ekspresowym
  • szybkie mocowanie słupków oznakowania drogowego, słupków i słupów betonowych (linie elektryczne i telefoniczne)
  • osadzanie ościeżnic drzwiowych, słupków, balustrad
  • montaż rur grzewczych
  • instalowanie puszek i listew podtynkowych itp.
  • w zastosowaniach basenowych do stabilizowania wszelkiego rodzaju rur i osprzętu (min „próba wodna”)
  • do prac montażowych i naprawczych gdzie wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości zaprawy z możliwością wczesnego obciążenia
  • ROADFIX PCC D55

    Zalewowa zaprawa montażowo-naprawcza, o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania, typu PCC, klasy R4, przeznaczona do aplikacji ręcznej na grubość 3-55 mm.

    Zaprawy naprawcze - Karta technicznaKarta technicznaKarta CharakterystykiKarta Charakterystyki

  • ROADFIX PCC D70

    Zalewowa zaprawa montażowo-naprawcza, o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania, typu PCC, klasy R4, przeznaczona do aplikacji ręcznej na grubość 10-70 mm.

    Zaprawy naprawcze - Karta technicznaKarta technicznaKarta CharakterystykiKarta Charakterystyki

  • ROADFIX PCC G90

    Zalewowa zaprawa montażowo-naprawcza, o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania, typu PCC, klasy R4, przeznaczona do aplikacji ręcznej na grubość 10-90 mm.

    Zaprawy naprawcze - Karta technicznaKarta technicznaKarta CharakterystykiKarta Charakterystyki

  • ROADFIX PCC TIKSO G50

    Tiksotropowa zaprawa montażowo-naprawcza, o krótkim czasie obróbki i wiązania, typu PCC, klasy R4, przeznaczona do aplikacji ręcznej na grubość 10-50 mm.

    Zaprawy naprawcze - Karta technicznaKarta technicznaKarta CharakterystykiKarta Charakterystyki

  • ROADFIX PCC SZPACHLA G20

    Tiksotropowa montażowo-naprawcza zaprawa szpachlowa, o krótkim czasie obróbki i wiązania, typu PCC, klasy R4, przeznaczona do aplikacji ręcznej na grubość 3-20 mm.

    Zaprawy naprawcze - Karta technicznaKarta technicznaKarta CharakterystykiKarta Charakterystyki

  • ROADFIX PCC AQUASTOP

    Tiksotropowa zaprawa montażowo-naprawcza, o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania, typu PCC, klasy R4, przeznaczona do tamowania przecieków wody.

    Zaprawy naprawcze - Karta technicznaKarta technicznaKarta CharakterystykiKarta Charakterystyki

© Copyright 2018 Colver - Chemical Products by Ive.no